Công ty  TNHH thiết bị xăng dầu Hà Nội

Thuốc Thử Nước, Thuốc Cắt Xăng Kolor Kut, CAMON

Liên hệ Còn hàng
Thuốc thử nước Kolor Kut: dùng để kiểm tra nước lẫn trong xăng dầu. Thuốc cắt xăng Kolor Kut: dùng để bôi lên thước đo bồn giúp cho việc đọc chỉ số của thước đo được dễ dàng. Thuốc cắt xăng CAMON: dùng để bôi lên thước đo bồn giúp cho việc đọc chỉ số của thước đo được dễ dàng.

Thuốc thử nước Kolor Kut: dùng để kiểm tra nước lẫn trong xăng dầu.

Thuốc cắt xăng Kolor Kut: dùng để bôi lên thước đo bồn giúp cho việc đọc chỉ số của thước đo được dễ dàng.

Thuốc cắt xăng CAMON: dùng để bôi lên thước đo bồn giúp cho việc đọc chỉ số của thước đo được dễ dàng.

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: