Công ty  TNHH thiết bị xăng dầu Hà Nội

Cáp tín hiệu cột bơm TATSUNO SUNNY EX

Liên hệ Còn hàng
Cáp tín hiệu cột bơm TATSUNO SUNNY EX. Cáp truyền tín hiệu từ màn hình trước tới màn hình sau cột bơm TATSUNO SUNNY EX. Cáp dạng băng gồm 31 sợi dẫn điện. 

Cáp tín hiệu cột bơm TATSUNO SUNNY EX. Cáp truyền tín hiệu từ màn hình trước tới màn hình sau cột bơm TATSUNO SUNNY EX. Cáp dạng băng gồm 31 sợi dẫn điện. 

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: