Công ty  TNHH thiết bị xăng dầu Hà Nội

Cánh bơm cho guồng bơm ADAST (của Tiệp Khắc)

Liên hệ Còn hàng
Cánh bơm cho guồng bơm Tiệp Khắc các đời, lưu lượng 50 Lít/phút; 100 Lít/phút.

Cánh bơm cho guồng bơm Tiệp Khắc các đời, lưu lượng 50 Lít/phút; 100 Lít/phút.

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: